Bookmark and Share

Phụ kiện đường dây

 Phụ kiện đường dây, phụ kiện dây dẫn ACSR120, ACSR185, ACSR240, ACSR400, phụ kiện dây chống sét TK50 – TK70

Phụ kiện cho dây AC95, AC120; Phụ kiện đường dây trung thế 24kV, 35kV
 
Chuỗi néo đơn, chuỗi néo kép, chuỗi đỡ đơn, đỡ lèo, chuỗi cách điện polymer néo, đỡ (đường dây 110kV, 220kV)
 
Chuỗi néo, chuỗi đỡ dây chống sét
 
- Móc treo chữ U
- Gu dông treo chuỗi
- Vòng treo đầu tròn
- Mắt nối đơn, mắt nối kép, mắt nối trung gian, mắt nối điều chỉnh
- Mắt nối lắp ráp, mắt nối chuyển tiếp
- Bản treo vuông góc đơn, kép
- Khoá đỡ dây dẫn
- Khoá néo: hợp kim nhôm, khoá néo ép (có má lèo)
- Tạ chống rung dây dẫn, tạ chống rung dây chống sét
- Sừng phóng điện, khánh treo đơn, kép các loại
- Ống nối dây, Ống xửa - ống vá dây ACSR120, ACSR185, ACSR240
- Kẹp nối đất, kẹp cáp nhôm
- Tạ bù, thanh giãn dây
Tỷ giá (VNĐ)
Nguồn http://vcb.com.vn
Thống kê
Số người online :
1 5
Lượt truy cập :
4 2 7 7 1 3 5